5. Mätning

Efter ett tag ca sex månader, kontrollera statistiken. Går det åt rätt håll?
Följer vi den röda tråden? Bör vi ändra riktning? Har vi rätt målgrupp? Når vi rätt målgrupp? Är vi i rätt kanaler?