Använda statistik

En bra lista på hur du kan använda statistik får du av Fredrik Lyreskog: ”13 sätt att använda statistik i din marknadsföringhttp://wolber.se/anvanda-statistik-data-marknadsforing/