Digital strategi

Strategi är det främsta ett företag måste tänka på inom marknadsföring. Annars är det lätt att det vinglar och att man hoppar på flera olika saker som inte leder till något utan bara kostar. Det är väldigt viktigt att hitta målgruppen. Du får inte glömma bort Kotlers S-T-P. Vilka vill företaget nå? Många företag svarar att de vänder sig till alla, de flesta eller en bred målgrupp. Men det funkar inte! Du kan nå fler målgrupper på olika sätt eller med olika produkter men det är bättre att fokusera på en målgrupp. Vilka är de? Vad gör de? Var bor de? Vilken ålder har de? Vilka intressen har de? Har de barn? Har de djur? Och det viktigaste inom digital marknadsföring; är de på Internet? Vilka sajter och forum besöker de? Använder de facebook, twitter, instagram, pinterest, youtube eller något annat? Vilka? Hur? Äldre och unga använder sociala medier på olika sätt. Kommer de att tycka det vi skriver är intressant?

 

För att göra det mer enklare och tydligare kan man bygga upp en ”persona” – visualisera hur den typiska kunden är och ser ut. Gör en mood-board, perfekt att visa chefen eller kunderna. Hur ser personen ut i bilder? Hur ser hennes/hans liv ut? Vad omger sig denna person av?

Det gäller också att hålla fokus på vilken/vilka produkter eller tjänster man marknadsför, det blir inte bra att marknadsföra flera samtidigt med samma intensitet. Bestäm er för helst en och skriv inte om annat i sociala medier eller annonser, det måste vara relevant för just den produkten/tjänsten. Angående sociala medier så blir det förstås något runt omkring men det måste ha anknytning till saken.