Företagssida på LinkedIn

Det gör inget att företaget skapar en företagssida på LinkedIn, bra sätt att publicera nyheter eller annan aktuell info om företaget eller dess produkter/tjänster. Här kan man nå personliga kontakter som man inte känner så bra men vill ändå nå. Viktigt är så klart att inte skicka ut reklam utan ni måste ha något intressant att förmedla som på något sätt kan vara relevant för andra. Ni kan också följa andra företags sidor, företag man vill samarbeta med eller ha någon annan sorts kontakt med.