Hashtagstips

Antingen kan börja bygga upp en (eller fler) hachtags för ett specifikt varumärke eller kampanj, men det gäller att det är något bra och genomtänkt.
Eller så kan man kolla runt vilka som finns i den aktuella kategorin.
Är det någonstans det passar att företaget ansluter sig till?
Fördelen är att det är redan påbörjat men hashtagen och ämnet måste fortfarande vara aktellt! Annars så försvinner det. Använd inte för många hashtags i en tweet, då blir det ointressant och oläst.

Läs gärna uppkomsten av hashtags hos Silicon Valley bloggen: http://blog.svd.se/siliconvalley/2013/02/20/han-tog-hashtaggen-till-twitter/