Inlägg på Facebook

Som jag skrev tidigare gillar jag inte när det är samma meddelande på Twitter och Facebook. Jag förstår att om man inte hinner uppdatera båda så tror företag att det är bättre att synkronisera dem. Men jag tycker att det är två olika medier och strategin borde vara olika för dem, det gäller även för företagets blogg. Man måste dessutom anpassa längden efter vilket media man använder. Facebookinläggen bör inte vara längre än de syns på sidan utan att klicka på ”Visa mer”, tänk på att många läser FB i sin mobil och då vill man göra så få klick som möjligt. Skriv inte samma Facebookinlägg på flera konton, det här gäller främst för småföretagare som skriver ett inlägg på sin personliga sida och sedan ett likadant på företagets sida. Det ser inte bra ut och kan vara störande, det är bättre att upprepa t.ex. erbjudande efter några dagar och med en variation av texten. Det är också en två-vägs kommunikation vilket innebär att man helst ska integrera och kommunicera med sina besökare, inte bara informera. En lång informationstext hör mer hemma på företagets hemsida eller blogg.