Klout score

Ett sätt att hålla koll på viss social media är Klout score (www.klout.com) bra info om Klout finns även här: http://theamazingsociety.se/2012/10/vad-betyder-egentligen-en-persons-klout-score/ och lite rolig läsning om att öka sin Klout score finns här: http://askaaronlee.com/increase-klout-score/