Marknadsföra appar

Hur sprider man vidare en app?
Hur ska folk få reda på att den finns och hur blir den uppmärksammad?
Bästa sättet är att skicka den till opinionsledare inom den tänkta målgruppen.
Man måste förstås också integrera den med den övriga marknadsföringen.
Är den tänkt att användas vid ett särskilt tillfälle? Eller ska den leva länge?
Här är tips på hur du kan marknadsföra din app: http://www.impigermobile.com/16-app-marketing-strategies/