Nyhetsmail

Jag håller med  Digidays artikel http://www.digiday.com/brands/the-most-underrated-digital-marketing-tactics/
om att email/nyhetsmail/nyhetsbrev har tyvärr fått en negativ klang som ”gammalmodig” marknadsföring. Det är en relativ billig marknadsföring som når väldigt många om man har aktuella emailadresser förstås, för det är det som är nackdelen; inaktuella emailadresser.
Man måste också lägga ned tid på att utforma det snyggt, inbjudande och med ett intressant innehåll. Då läser eller åtminstone skummar de flesta igenom mailet.
Det måste också leda till något, vad ska läsaren göra sedan när hon/han har läst det?
Finns det tydliga länkar och information som skickar läsaren vidare?
För det är ju oftast det vi vill. Dessutom är det rätt enkelt att mäta resultatet, i t.ex. antal som öppnat det, antal klick. Det är alltid bra med mätning och uppföljning.