Relationsmarknadsföring

Det räcker inte med att ”bara” synas på internet. Företag måste tänka på hur och varför de syns. Anledningen till att vara närvarande på webben och sociala medier är, förutom att ge information,
att skapa och bygga relationer. Syns du inte, glöms du bort till slut och har du ingen relation med dina kunder så kanske de väljer en annan nästa gång.

Hur skapar du en relation? Det gäller att ta reda på vad dina kunder vill ha, vad du kan göra för dem. Självklart måste du vara trevlig och hjälpa dina kunder, både vid ett fysiskt möte som på webben. Här följer några andra exempel:

  • Ge kunden hjälp. Letar de efter något/någon, hjälp till att hitta rätt. Se till att hjälpa kunden hela vägen! Inte bara ”koppla vidare” eller hänvisa till någon annan. Du kan säkert ordna det hela själv och återkom gärna till kunden för att höra hur det gick.
  • Ge kunden bekräftelse. Det kanske har skett ett missförstånd eller ett fel, då  kan det räcka med att be om ursäkt och rätta till felet.
  • Ge kunden ännu mer. Du måste ge det där lilla extra, det oförväntade som gör att  kunden kommer ihåg stunden och företaget.