Starta en digital kampanj

För att starta och sprida en digital kampanj eller en blogg, behöver du fundera på en del saker först. Här berättar jag kort ett sätt att starta en digital kampanj i fem punkter.

1. Strategi

Fundera ut vad bloggen eller kampanjsajten ska handla om. Det måste finnas en röd tråd genom hela ”kampanjen” (eller bloggidén). Kom ihåg att det måste finnas ett syfte med kampanjen och ett mål! Vilka är målgruppen? Vilka digitala kanaler behövs och passar för ändamålet? Du bör inte lägga ut samma text och bilder på de olika kanalerna, med kanaler menar jag t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest m.fl. Du kan få samma följare i de olika kanalerna och då är risken stor att de blir uttråkade. Du kan också behöva olika strategier för olika digitala kanaler men de ska integrera och hjälpa varandra för att nå samma mål.