Twitter

Twittermeddelandet ska vara genomtänkt även om det är kort, det ska tillföra något. Ett facebookinlägg ska vara lite längre, men inte för långt. Sedan kommer hemsidan eller blogg, där det kan skrivas mer detaljerat och utförligare. Tycker att de flesta…