TV-reklam

TV-reklam kanske inte hör till digital marknadsföring men eftersom många reklamfilmer återfinns på YouTube och sprids inom sociala medier så hör de nog hit i alla fall. Och många, i framför allt 20-års åldern som just flyttat hemfrån skaffar sig ingen TV utan har endast tillgång till dator och mobil. Jag tycker det är intressant att analysera hur barn/ungdomar ser på reklam. Man kan tro att de är naivare än oss, att de ”går på” reklam mer men det gör även vi vuxna, trots all erfarenhet av livet.
Jag har t.ex. sagt: ”Du vet att det är inte är på riktigt” eller ”du får inte tro på allt de visar” till barnen. Då kan de svara: ”Nä, det är klart men vi kan väl köpa den i alla fall?” – Varför det? ”Den är bra, det ser man ju”. Alltså så länge TV-reklamen är trovärdig så fungerar den. Sedan kan det tyvärr vara åt det andra hållet, som t.ex. vissa delar av Sibas ”priskoll”-reklam

Barnen: ”Priskoll? Vad betyder det? De är ju inte billigast!” Slutsats: Då ljuger dem och då vill jag inte handla där. Den här slutsatsen uppstår också om reklamen är alltför överdriven. Så summa summarum; varumärket byggs och stärks, produkterna säljs så länge reklamen är trovärdig och man förstår den.