Twitter som kundtjänst?

men självklart måste man då svara inom kort tid. Det är ju det som ska vara fördelen med att använda sociala medier som kundtjänst.
Läs mer på Sveriges Kommunikatörer: http://www.sverigeskommunikatorer.se/Forskning–Fakta/Nyheter/Nyheter-2013/Allt-fler-anvander-Twitter-som-kundtjanst/