Undersökning om vad som sprids i sociala medier

Jag älskar när det kommer en svenska undersökningar, så det stämmer åtminstone överens lite med oss i Sverige. Här är undersökningen av Retriever:
(Nyheter och sociala medier – om spridning och konsekvenser)
http://www.retriever.se/images/meg13%20analys.pdf
Jag tror att staplarna skulle sett jämnare ut om inte ”näthatsdebatten” hade blossat upp just då. Men intressant att läsa att även de hade fått fram att åsikter berör folk, då sprids och delas det. Samma sak sa Nellie Berntsson på Webbdagarna, när hon skriver något som folk har en åsikt om det är då kommentarerna kommer (läs även ”barn använder sociala medier på ett annat sätt”).

Det hade varit mycket intressant att få reda på ålder hos de som skriver, sprider och delar på sociala medier. Annat intressant var att rörliga bilder sprids och delas mer än bara text. Något att tänka på i marknadsföringsyfte!
Undersökningens slutsats: ”Nyheterna används som relationsskapande verktyg och blir också en del av oss själva och vårt identitetsbyggande.”